An Club Leabhar: Ár meas ar ‘An Ród seo Romham’

(Léirmheas eile atá buille beag mall, ach seo chugaibh é ar aon nós.)

An Ród seo Romham, Liam Mac Uistín (Comhar, 2006, 163 lch).

🙂 Gearrchuntas inspéise comhaimseartha ar shaol an Phiarsaigh. Má tá na fíricí uait i mbeagán focal, is fiú an leabhar seo a léamh.

😦 Dála go leor leabhar eile neamhfhicsin Gaeilge, tá an leabhar seo breac le sleachta Béarla, rud a dhéanann leabhar dátheangach de. Cumá nár aistríodh na sleachta sin go Gaeilge, an teanga ina bhfuil an leabhar scríofa (mar a dhéanfaí in aon teanga eile)? B’fhéidir go bhfuil Béarla ag an ngnáthléitheoir a bhfuil an leabhar seo dírithe air, ach ní fhágann sin gur mian leis an léitheoir sin Béarla a bheith ag preabadh aníos chuige á chrá ar gach re leathanach den téacs.

*****************

AN CLUB LEABHAR: Is é ‘Bríde Bhán’, le Pádraig Ua Maoileoin (Sáirséal Ó Marcaigh, 1982, 239 lch), an leabar is déanaí atá roghnaithe ag muintir an Chlub Leabhar.

Advertisements

An Club Leabhar: Ár meas ar ‘Japhy Ryder ar Shleasaibh na Mangartan’

japhyryder[1]

(Tá an léirmheas seo buille beag mall, ach seo chugaibh é ar aon nós….)

Japhy Ryder ar Shleasaibh na MangartanRobert Welch (Coiscéim, 2011, 199 lch).

🙂 Leabhar neamghnách é an leabhar seo beathaisnéise agus critice. Tá rudaí suimiúla meabhracha le rá ag an údar faoin litríocht go háirithe, agus tugtar léargas suimiúil don léitheoir ar shaol na Gaeilge i gCorcaigh sna 1960idí agus ar dhaoine ar nós Shéan Uí Thuama agus Sheáin Uí Riada.

😦 Ní dhearnadh eagarthóireacht cheart ar an saothar seo. Dealraíonn sé nár cuireadh seiceálaí litrithe ag obair ar an téacs fiú. Faraor, arís eile, is dréacht den táirgeadh deiridh, seachas an táirgeadh deiridh féin atá curtha i gcló ag Coiscéim. Is léir nach bhfuil Coiscéim sásta aon dua a chaitheamh lena gcuid leabhar agus go gcuireann siad i gcló aon rud a thugtar dóibh gan mórán athruithe a dhéanamh air.

Athbhliain faoi mhaise daoibh

Beannachtaí na hathbhliana oraibh, a chairde. Cuirfimid scéala chugaibh gan mhoill faoin gcéad imeacht eile a bheidh ag na Gaeil i gCéin, an chéad cheann den bhliain 2014. Seo thíos grianghraf de roinnt dínn ag an ócáid dheireanach a bhí againn, .i. deoch na Nollag i dteach leanna ‘Au Bon Vieux Temps’ sa Bhruiséil.Gaeil i gCéin (1)